ROTOR

GER

ROTOR

GER

booked & presented by MAGNIFICENT MUSIC
06.08.2022
DE
Beelen, Krach am Bach
26.09.2022
ESP
Tabernas, Desert Rock Fest
12.11.2022
DE
Dortmund, Check Your Head
10.12.2022
DE
Berlin, Festsaal Kreuzberg